Vegyes műanyag hulladék termikus bontásának komplex vizsgálata és innovatív hulladékfeldolgozási eljárás kidolgozása


Bevezetés

A projekt célja egy olyan új technológia kifejlesztése és üzemképessé tétele, ami a műanyag hulladékok újrahasznosításában új, fontos szerepet kapna. A technológia lényege, hogy az azonos fajtára szelektált műanyag hulladékokat hő hatására elbontják – gázhalmazállapotba viszik- majd ezt a „műanyag gázt” szakaszosan vissza hűtve, különböző könnyű és közepes frakciójú folyadékokat nyernek, amiket minimális utókezelés után akár motorüzemanyagként is lehetne hasznosítani.


1. Szakasz: Alapállapot felmérése – Immisszió mérés

Az 1.szakasz során megkezdték a rendszer megépítését és a berendezések összeszerelését. Ez idő alatt termelés nem történt, az üzem nem működött így lehetőség nyílt a környezeti levegő alapállapotának és terhelhetőségének felmérésére. A mérések során a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok (CO, NOx, SO2, O3, Szállópor PM10 és PM2,5 frakció) valamint időszakosan a porfrakció fém és PAH vizsgálata történt. Továbbá minden mérési ponton rögzítve lettek a meteorológiai adatok.

Letölthető dokumentumok:

Imisszió mérése (2.9M)

2. Szakasz:

Próbaüzemhez valamint előzetes üzemi állapothoz kapcsolódó munka egészségügyi mérések illetve termék vizsgálat. A 2. szakasz során a kész üzemben üzemi körülmények között történtek munkahelyi zaj és munkahelyi légtér vizsgálatok.


2.1. Munkahelyi zajexpozíció vizsgálata:

A vizsgálat célja műszeres méréssel megállapítani a munkavállalókat érő zajexpozíció mértékét a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint, valamint zajexpozíciós vizsgálati eredményeket szolgáltatni az üzem vezetőségének.

2.2. Munkahelyi légtér vizsgálat:

A vizsgálat célja: mérési adatokat szolgáltatni az expozíció becsléséhez a kockázat értékeléséhez, illetve javaslatokkal szolgálni a kockázatkezeléshez a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírásai alapján

2.3. Termék vizsgálat:

A próbaüzem során nyert kész termékek bevizsgálásra kerültek az ÁMEI Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zrt. laboratóriumában. A vizsgálatok célja az volt, hogy a próbaüzem alatt készült termékek milyen minőségi paraméterekkel rendelkeznek és milyen módosításokat szükséges elvégezni a technológián, hogy a legjobb minőségű terméket kapjuk. A vizsgálatokat két műanyaghulladék fajtából nyert termékre végeztük el. Az egyik vizsgált termék térhálós polietilén (THPE) míg a másik akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) műanyag feldolgozásából nyert olaj volt.